Nyströms Trafikskola

Bokningsvillkor

Vi vill att det ska vara enkelt att vara kund hos oss och nedan så hittar du våra detaljerade bokningsvillkor uppdelad i flera paragrafer. Vi är måna om att ge våra kunder en riktigt bra upplevelse, och det mesta går att lösa bara du ringer till oss, även om det inte står i bokningsvillkoren. Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig!

Villkor gällande avbokningar

Blir du sjuk när du har en körlektion inbokad så gäller följande:

Sjukanmälan görs via telefon under kontorets öppettider, senast klockan 13.00 dagen före din lektion.

Det är inte acceptabelt att ringa och sjukanmäla sig alldeles innan eller efter att en körlektion skulle ha ägt rum. I vissa fall kan vi komma att kräva läkarintyg. 

Om din trafiklärare skulle bli sjuk, kontaktar vi dig snarast möjligt. Kan du inte komma på en körlektion måste du avboka den senast klockan 13.00, en vardag innan körlektionen skulle ha ägt rum. Annars debiteras hela körlektionens pris. Vi tillämpar STR´s återbetalningspraxis och reklamationspolicy.

Köpvillkor

Följande villkor gäller för Nyströms Trafikskola, On Via TS AB:s försäljning i Sverige

1. Beställning mm

Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida, Elevcentralen, via telefon eller på vår trafikskola. Om du beställt via hemsidan och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig. Avbokning av en tjänst sker på Elevcentralen, via telefon eller på trafikskolan. Avbokning ska ske senast kl 13.00 helgfri vardag innan tjänsten/utbildningen startar. Vid sen avbokning har trafikskolan rätt att debitera fullt pris. Dessa regler gäller på alla kurser och körlektioner.

2. Priser

Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen eller på trafikskolan på beställningsdagen. EV fraktkostnad tillkommer se under §4. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Vi förbehåller oss också rätten att justera priser och paketeringar av kursupplägg utan särskilda notiser om detta.

3. Betalning

Betalning görs i samband med beställningen, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard), eller swish. Vi samarbetar med Nets och Verifone som betalleverantör. Eventuell delbetalning kan ske via Resursbank eller annan fakturalösning.

4. Leverans och fraktkostnad (exempelvis böcker och studiematerial)

Vid beställning och betalning av fysisk produkt från vår e-handel får du dina varor inom 7 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För fysiska varor som inte levereras över internet tillämpas en frakt på 59 kr per order. Vid avhämtning av varor från lokalt kontor utgår ingen fraktkostnad.

5. Paket som inte hämtas ut

Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 150 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Ej uthämtade varor/tjänster ses ej som nyttjade av ångerrätten. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör/annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyssnämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort som du använde vid köpet.

6. Ångerrätt/retur (gäller endast distansavtal)

6.1. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.

6.2. För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post eller e-post till den adress som anges i början av dessa köpevillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten.

6.3. Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till trafikskolan, adress. Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan.

6.4. Vid transport av varan från dig till oss står du för risken av varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

6.5. Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka.

6.6. Gäller avtalet en utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning mm. Du finner denna praxis på str.se. Du har rätt att frånträda ett avtal om utbildningstjänst utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Se ovan i punkt 2 hur du går tillväga för att frånträda avtalet. Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts. Vid avbokning av intensivkurs senare än 14 dagar innan påbörjad utbildning har vi rätt till ersättning av 10% av kostnaden för kursen.

7. Avbeställning

Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon eller kontakta oss direkt på trafikskola. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning med mera. Du finner denna praxis på www.str.se

8. Behandling av personuppgifter

När du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida eller på trafikskolan kommer On Via TS AB behandla och lagra de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning. Mer information om vår behandling av dina personuppgifter finner du i vår integritetspolicy.

9. Reklamation

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss då du enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Vidare gäller enligt dessa lagar att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

10. Tvist

Förutom att en eventuell tvist kan lösas vid domstol. Kan den även lösas genom att eleven vänder sig till STR:s reklamationsnämnd.

Företagsuppgifter i korthet

Nyströms Trafikskola
Kläppgatan 4A
961 64 Boden
0921 15007
070 666 01 88
boden@robertstrafikskola.se

Bolagsuppgifter

Verksamheten ingår i koncernen ON VIA.
Organisationsnummer: 556174-3765
Juridiskt namn: On Via TS AB
Säte: Kalmar län, Kalmar kommun
Postadress: Hangarvägen 16, 392 41 Kalmar

Våra inskrivningsvillkor

Nyströms Trafikskola behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR-direktiv. Meddela oss alltid om något inte stämmer eller ändras beträffande dina personuppgifter. Godkänd fotolegitimation ska alltid medtagas i samband med lektioner och kurser.

Välkommen som elev till Nyströms Trafikskola!
För att trafikskolan och vårt utbildningsarbete ska fungera väl finns det villkor och regler man ska känna till och efterleva. Eleven är alltid den person vi för dialog med beträffande allt som rör elevens utbildning och förehavanden på trafikskolan. Detta gäller oavsett vem som betalar elevens utbildning.

Köp, giltighetstider och betalning
Betalning ska alltid ske före lektion. På vissa produkter och tjänster tillämpas öppet köp, fråga alltid i samband med köp om du vill ha information. Samtliga köpta utbildningar och lektioner har 1 års giltighetstid från köpdatum*. Det är elevens ansvar att disponera och ha kontroll på giltighetstider för sina köp. Efter giltighetstids utgång är utbildningar och/eller lektioner som ej nyttjats förfallna, och eleven kan inte göra något anspråk i avseendet**. Utbildningar och lektioner är personliga och kan ej överlåtas. Elev som fullföljer sin utbildning och tar körkort via Nyströms Trafikskola har rätt till återbetalning av eventuellt återstående körlektion/er på sitt konto hos trafikskolan. Prisändringar/prishöjningar kan förekomma. Om sådan åtgärd informeras alltid i förväg. Utebliven betalning kan medföra merkostnader, t.ex. påminnelse-avgifter m.m.

Bokningsregler
Generellt sköter eleven själv sina bokningar online via Elevcentralen.se (intensivkurser undantagna). Om du behöver hjälp i avseendet är du alltid välkommen till vår personliga support, antingen per telefon eller mejl. Bokningssystemet är uppbyggt som så att nya lektionstider släpps inför varje ny vecka, söndagar kl. 00.00. Den veckan som då släpps ligger 3 veckor framåt i tiden.
Vi rekommenderar eleven att alltid gå in och boka lektionstider vid varje nytt ”släpp” för att på så sätt efterhand komma i fas med innevarande vecka.

Även om trafikskolan jobbar hårt med att tillmötesgå önskemål ifråga om lektionstider kan vi inte garantera att eleven alltid får de lektionstider som önskas eftersom trafikskolan kan ha ”toppar och dalar” i beläggningen. Notera också att man i och kring semestertider bör kalkylera med extra väntetid apropå lektionstider och utbildningar. Dock är det vår givna ambition att försöka tillmötesgå alla elever på bästa sätt. Ifråga om återbud till lektion måste sådant ske per telefon eller mejl senast kl. 13.00 dag före aktuell lektion. Om inte återbud sker på rätt sätt debiteras eleven lektionen. Undantag kan medges om eleven i efterhand kan uppvisa läkarintyg som styrker den akuta frånvaron i sammanhanget.

Beträffande intensivkurser ska betalning ske senast 1 vecka före start. Vid sen avbokning av intensivkurs (färre än 7 dagar före start) debiteras en avbokningsavgift motsvarande 10% av kurspriset.

Språk
Undervisning i bil sker på svenska. På begäran kan undervisning i bil ske även på engelska. Vi erbjuder inte teorilektioner (inkluderat Risk1 och Risk2) på annat språk än svenska. För att kunna tillgodogöra sig en körkortsutbildning och nå målet är goda språkkunskaper enligt ovan en förutsättning.

* gäller ej introduktionsutbildning  (måste nyttjas på bokat datum)
** Eventuell förlängning av giltighetstid kan ske i undantagsfall, t.ex. pga. svår skada eller allvarlig sjukdom. Sådan förlängning måste alltid ansökas om per mejl av eleven inom giltighetstiden. Trafikskolan innehar full beslutsrätt i avseendet och beslut meddelas eleven per mejl.